Vyriešené

Daň z dedenia

Dátum: 24.01.2014

Kategória: Daňové právo

Dobrý deň chcem sa opýtať otec zdedil polovicu domu a z 2. polovice domu sa vyplatili súrodenci. Teraz je majiteľ otec a priateľ 2. rok. keby otec prepísal jeho polovicu domu na mňa(dcéru) ako je to potom s daňou z dedičstva. Alebo je to lepšie urobiť darovaním? Je možné to prípadne prepísať na maloletého vnuka? Ďakujem.
Odpoveď:
Dobrý deň,

pre zodpovedania Vami položenej otázky je v prvom rade podstatné uvedomiť si rozdiel medzi tzv. dedičskou daňou a daňou z príjmu z predaja zdedenej nehnuteľnosti.

Pokiaľ v prvom prípade ide o daň, ktorá bola zrušená a v súčasnosti nie je povinnosťou dediča priznávať majetok nadobudnutý dedičstvom a uhrádzať konkrétne určenú daň, v druhom prípade ide o existujúcu daň postihujúcu príjem z predaja nehnuteľností nadobudnutých dedením.

Tak, ako zákon o dani z príjmov ustanovuje za príjem podliehajúci dani z príjmov, ustanovuje aj pravidlo pre oslobodenie od platenia tejto dane. V tejto súvislosti si Vašu pozornosť dovoľujem upriamiť na ustanovenie § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku.

Podľa uvedeného pravidla, ak od nadobudnutia nehnuteľnosti právnym predchodcom Vášho otca až do okamihu jej predaja uplynulo viac ako 5 rokov, uplatní sa na Váš prípad oslobodenie od dane z príjmov z prípadného predaja zdedených nehnuteľností, a to za predpokladu, že ste dedili na základe zákona v priamom rade.

Vladislav Vyrva
advokát

Q.B.F. VYRVA, s.r.o.
advokátska kancelária
vladislav.vyrva@gmail.com
dátum odpovede: 24.01.2014
ohodnoť odpoveď 1 1
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zavrieť