Vyriešené

exekucia

Dátum: 19.02.2014

Kategória: Exekúcie

Dobrý deň, v roku 2010 som neuhradila faktúru telefónnej spolocnosti, bolo to okolo 150 €, v roku 2012 my exekútor stiahol okolo 1500€, po ukončení sťahovania peňazí som mu poslala list aby my poslal potvrdenie že je všetko uhradené. Nič som nedostala. Pred vianocammi roku 2013 my opetovne zaslal exekúciu ohľadom tej istej záležitosti a napísal že som dlžná 1535€ čiže o nejakých 30€ viac ako to čo si už stiahol. Písala som mu ale zatiaľ my poslal že sa na to pozrie a odvtedy prešli 2 mesiace.ako postupovať
Odpoveď:
Dobrý deň,

v súvislosti s informovaním povinného o stave exekučného konania uvádzam, že povinný, ktorý je účastníkom exekučného konania má právo v súlade s ustanovením § 37 ods. 1 v spojení s ustanovením § 205 ods. 1 a v spojení s ustanovením § 206 ods. 2 Exekučného poriadku, nazerať do spisov, ktoré nie sú uložené v exekútorskom archíve, a robiť si z nich výpisy výlučne v kancelárii exekútora pod jeho dohľadom alebo pod dohľadom ním povereného zamestnanca.

Podľa ustanovenia § 3 ods. 2 Etického kódexu súdneho exekútora vzťah exekútora k účastníkom konania, ako aj tretím osobám, musí byť korektný, založený na úcte človeka k človeku, s rešpektovaním a zachovávaním jeho práv.

Ak ste požiadali o nahliadnutie do spisu a nebolo Vám umožnené alebo ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, že by exekútor konal v súlade s predmetnými ustanoveniami, najvhodnejším spôsobom postupu je kontaktovanie Slovenskej komory exekútorov. Práve komora je oprávnená skontrolovať postup exekútora, a to predovšetkým, či boli dodržané jednak všeobecnozáväzné právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky a jednak interné stavovské predpisy. V tejto súvislosti je podstatným ustanovenie § 5 ods. 2 Etického kódexu súdneho exekútora exekútor je povinný dbať o vedenie prehľadnej a presnej evidencie všetkých finančných prostriedkov súvisiacich s výkonom exekučnej a ďalšej činnosti.

Pre prípadný postup v tejto veci Vám odporúčam kontaktovať ktoréhokoľvek z advokátov zapísaných v zozname Slovenskej advokátskej komore, ktorý je verejnosti sprístupnený na stránke Slovenskej advokátskej komory www.sak.sk.

Vladislav Vyrva
advokát

Q.B.F. VYRVA, s.r.o.
advokátska kancelária
vladislav.vyrva@qbfvyrva.sk
dátum odpovede: 19.02.2014
ohodnoť odpoveď 2 2
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zavrieť