Vyriešené

Sťahovanie do zahraničia, na Sk exekúcia

Dátum: 22.04.2014

Kategória: Exekúcie

Dobrý deň. S priateľom čakáme dieťa a skomplikovali sa u nás bytové podmienky, máme možnosť odísť bývať k jeho sestre do Čiech. Tam by sme aj zostali. Ale priateľ má na krku niekoľkých exekútorov. Teraz podal výpoveď, keďže sa chceme sťahovať a keďže už týždeň po podpise zmluvy so zamestnávateľom prišiel k jeho zamestnávateľovi príkaz na exekúciu zrážkami zo mzdy. Ak by tu zostal pracovať a plnil si povinnosti voči exekútorom, zostalo by mu 118 eur. Ja mám dôchodok 200 eur a dieťa na ceste. A nemôžeme zostať bývať tam kde sme teraz, to znamená, že by sme si museli nájsť bývanie a to zo 118 + 200 eur nemáme ako všetko utiahnuť. Aj preto chceme odísť do zahraničia, tam by mal prácu a postavili by sme sa na nohy, pričom by sme začali splácať exekútorov podľa dohôd, ktoré by sa s nimi uzavreli. A tak by si vyrovnal aj podlžnosti na Sk, aj by sme boli zabezpečení. Lenže, ide o to - keď začne pracovať tam, môže mu slovenský exekútor siahnuť na mzdu v Čechách? Ak nie, môže toto právo preniesť na českého exekútora, ktorý by potom exekúciu vykonal? Myslíte, že by bolo rozumné zostať na Sk a vyhlásiť osobný bankrot? Ďakujem, od Vašej odpovede záleží veľa. LŚ
Odpoveď:
Dobrý deň,

vzhľadom k tomu, že Vaša otázka obsahuje niekoľko podotázok, zodpoviem na ne postupne.

V prvom rade je potrebné poukázať na skutočnosť, že odchodom do zahraničia nezanikne povinnosť Vášho priateľa splatiť svoje dlhy vymáhané prostredníctvom exekútora. Pokiaľ by Váš priateľ začal pracovať v zahraničí a dostával plat na účet vedený v zahraničí, slovenský exekútor by nemal oprávnenie sťahovať prostriedky z tohto účtu.

Nie však vylúčené, že veritelia na základe právoplatného exekučného titulu začnú exekučné konanie v štáte, v ktorom bude pracovať Váš priateľ a následne bude v rámci výkon exekúcie zrážať zo mzdy Vášho priateľa zahraničný exekútor, a teda v konečnom dôsledku sa Váš priateľ exekúcii nevyhne.

Čo sa týka vyhlásenie osobného bankrotu, dovoľujem si Vás upozorniť, že ide o dlhodobý proces, pričom na oddlženie musí úpadca splniť pomerne prísne podmienky. Pokiaľ by súd schválil oddlženie je taktiež potrebné počítať so skúšobným obdobím v dĺžke troch rokov, počas ktorého je dlžník povinný vždy na konci skúšobného roka poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume určenej súdom, najviac však 70% svojho celkového čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok, ktoré správca po odpočítaní odmeny pomerne rozdelí podľa konečného rozvrhu výťažku medzi veriteľov dlžníka.

Ako vyplýva z uvedeného cesta k oddlženiu nie je jednoduchá. Dlžník je povinný počas skúšobného obdobia vynaložiť primerané úsilie na získanie zamestnania ako zdroja príjmu alebo začať podnikať s týmto cieľom a poskytovať správcovi všetky správcom požadované informácie, najmä informácie o príjme a výdavkoch a o zmene bydliska, zamestnania alebo miesta podnikania.

Ak by ste mali záujem o podrobnejšie informácie týkajúce sa exekúcie a možnosti vyhlásenia osobného bankrotu, odporúčam Vám obrátiť sa na ktoréhokoľvek z advokátov zapísaných do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory.

Vladislav Vyrva
advokát

Q.B.F. VYRVA, s.r.o.
advokátska kancelária
vladislav.vyrva@qbfvyrva.sk
dátum odpovede: 22.04.2014
ohodnoť odpoveď 0 0
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zavrieť