Vyriešené

Exekučné konanie na majetok blízkej osoby

Dátum: 24.05.2013

Kategória: Exekúcie

Dobrý deň!
Dieťa, ktoré je zahlásené u rodičov si vytvoril záväzky(formou zmlúv o pôžičke), ktoré nie je na určený čas schopný splatiť. V prípade ak veriteľ podá prípad na súd, môže siahať exekútor na veci rodičov na prihlásenej adrese trvalého pobytu dieťaťa?
Odpoveď:
Dobrý deň,

exekútor vykonáva exekúciu v súvislosti s povinnosťou na peňažné plnenie z majetku povinnej osoby, nie z majetku tretích osôb. Exekučný poriadok taktiež špecifikuje, aký majetok povinnej osoby nepodlieha exekúcii, ide o bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv, nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to posteľ povinného a členov jeho rodiny, stôl, stoličky podľa počtu členov jeho rodiny, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, rádioprijímač, domáce zvieratá s výnimkou tých, ktoré slúžia na podnikanie, veci povinného slúžiace na plnenie jeho pracovných úloh alebo na podnikanie do výšky 331, 94 eura, zdravotnícke potreby a iné veci, ktoré povinný potrebuje vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú chybu, veci, na ktoré sa poskytli dávky sociálnej pomoci alebo peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, snubný prsteň a obrúčka, hotové peniaze do sumy 99, 58 eura, študijná literatúra a hračky, veci podnikateľa hospodáriaceho na pôde, ak by ich zexekvovaním bolo ohrozené riadne obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy alebo zachovanie plynulej prevádzky rastlinnej a živočíšnej výroby podľa osobitných predpisov, chovné zvieratá, t. j. dojnice, vysokoteľné jalovice, plemenné býky, plemenné prasnice, plemenné kance, bahnice a plemenné barany.

Taktiež, ak by mal povinný v držbe majetok, ktorý mu nepatrí a ten by mal byť použitý na úhradu dlhu povinného, osoba, ktorá predmetnú vec vlastní, má právo v súlade s ustanovením § 55 ods. 1 Exekučného poriadku domáhať sa tzv. excindačnou žalobou vylúčenia tejto veci z procesu exekúcie.

V súvislosti Vašou otázkou uvádzam, že ak rodičia dieťaťa nie sú v osobitnom zmluvnom vzťahu s veriteľom ich dieťaťa, napr. vo vzťahu ručiteľstva alebo nebolo na predmet ich vlastníckeho práva zriadené záložné právo, na základe ktorého by veriteľovi vzniklo právo uspokojiť svoju pohľadávku aj z majetku rodičov, exekúcia, ktorá bude nasledovať po súdnom konaní, nebude zahŕňať aj majetok rodičov.

Trvalý pobyt dieťaťa v rodičovskom dome alebo byte nezakladá žiadne majetkové právo dieťaťa na predmetnú nehnuteľnosť a má len evidenčný charakter. Preto prípadná argumentácia o trvalom pobyte povinného v konkrétnej nehnuteľnosti nemá vo vzťahu k uvedenej podmienenej nepostihnuteľnosti majetku rodičov žiaden význam.

Vladislav Vyrva
advokát

Q.B.F. VYRVA, s.r.o.
advokátska kancelária
vladislav.vyrva@gmail.com
dátum odpovede: 24.05.2013
ohodnoť odpoveď 0 5
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zavrieť