Vyriešené

Týka sa exekúcia na manžela aj manželky?

Dátum: 26.06.2013

Kategória: Exekúcie

Dobrý deň. Moja kamarátka pochádza z Rumunska, prišla sem spolu s manželom za prácou a obaja si vybavili zdravotné poistenie. Po nejakom čase ju manžel opustil, vrátil sa do Rumunska zdravotné poistenie si nezrušil a prestal platiť. Poisťovňa sa mu teraz vyhráža exekúciu. Môže exekútor siahnuť aj na kamarátkyne peniaze, ktoré si zarobila odkedy spolu nežijú?
Odpoveď:
Dobrý deň,

vo Vašom prípade je v prvom rade podstatné určiť rozhodné právo pre úpravu vzájomných vzťahov týkajúcich sa spoločného majetku. V tejto súvislosti je podstatným ustanovenie § 21 ods. 1 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov, podľa ktorého osobné a majetkové vzťahy manželov sa spravujú právom štátu, ktorého sú príslušníkmi. Ak sú manželia príslušníkmi rôznych štátov, spravujú sa tieto vzťahy právom slovenským.

Ako uvádzate, Vaša kamarátka s manželom prišla na územie Slovenskej republiky z Rumunska, a teda v prípade, že sú obaja občanmi Rumunska, ich majetkové vzťahy ako manželov sa spravujú rumunským právnym poriadkom. Tento právny poriadok upravuje prípadnú existenciu bezpodielového spoluvlastníctva manželov a prípadnú možnosť alebo nemožnosť domáhať sa úhrady dlhov jedného z manželov zo spoločného majetku.

Podstatnou skutočnosťou bude aj skutočnosť, či sú stále manželmi, pretože tá bude dôležitá pre trvanie existencie spoločného majetku. Od rumunskej právnej úpravy bude tiež závisieť, či má skutočnosť odlúčenia, keďže manželka žije na Slovensku a manžel v Rumunsku, vplyv na trvanie spoločného majetku.

Ak bude v súlade s príslušným predpisom rumunského právneho poriadku možné uspokojiť veriteľov jedného z manželov zo spoločného majetku manželov a zároveň ak spoločný majetok manželov naďalej existuje, je odôvodnene možné domnievať sa, že exekútor bude pri vymáhaní dlhu na poistnom vykonávať úkony aj proti majetku Vašej kamarátky.

Vladislav Vyrva, advokát

Q.B.F. VYRVA, s.r.o.
advokátska kancelária
vladislav.vyrva@gmail.com
dátum odpovede: 26.06.2013
ohodnoť odpoveď 0 1
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zavrieť