Vyriešené

Evidencia konateľa s.r.o. na úrade práce od 1.5.2013

Dátum: 23.05.2013

Kategória: Právo sociálneho zabezpečenia

Dobrý deň,
dopočul som sa o zmenách ohľadne evidencie konateľa s.r.o. na úrade práce. Zaujímalo by ma teda, či môže byť konateľ s.r.o. evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, nakoľko z konateľskej funkcie nemá žiaden príjem.
Odpoveď:
Dobrý deň,

odo dňa 01.05.2013 nadobudla účinnosť novela zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti s tým, že podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) predmetného zákona o službách zamestnanosti samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným alebo členom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti podľa osobitného predpisu, ak nie je zamestnanec.

Z tohto ustanovenia vyplýva, že výkon funkcie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným je v súlade s novelizáciou zákona o službách zamestnanosti poňatý ako samostatne zárobková činnosť, a teda osobu, ktorá je konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným a ktorá zároveň nie je zamestnancom tejto spoločnosti, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny evidovať nebude z titulu výkonu funkcie konateľa ako samostatne zárobkovej činnosti.

Tento postup príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vyplýva zo znenia ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti, podľa ktorého uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu a ktorý neprevádzkuje alebo nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Dovetok v znení ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti "ak nie je zamestnanec" má ten význam, že ak je uvedená osoba zamestnancom, považuje sa za zamestnanca a nie osobu vykonávajúcu samostatne zárobkovú činnosť a príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do evidencie uchádzačov o zamestnanie túto osobu nezapíše z titulu existencie pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu.

Z tohto pravidla však platia dve výnimky upravené ustanovením § 6 ods. 2 písm. a ) a písm. b) zákona o službách zamestnanosti, podľa ktorého Uchádzač o zamestnanie môže vykonávať zárobkovú činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo právneho vzťahu podľa osobitného predpisu, ak mzda alebo odmena za vykonávanie týchto činností nepresiahne 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, alebo poskytovať údaje pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky, na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Vladislav Vyrva
advokát

Q.B.F. VYRVA, s.r.o.
advokátska kancelária
dátum odpovede: 23.05.2013
ohodnoť odpoveď 0 19
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zavrieť