Vyriešené

Zamestnanie

Dátum: 25.02.2013

Kategória: Právo sociálneho zabezpečenia

Dobrý deň, chcela by som radu ohľadom zamestnania. Som zamestnancom firmy ale tiež aj spolukonateľom. Keďže firma finančne stagnuje a nemá momentálne zákazky tak ja ani výplatu. Neostáva mi nič iné ako sa prihlásiť na úrad práce.Môžem aj ako konateľ?
Odpoveď:
Dobrý deň,

podľa ustanovenia § 5 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným podľa osobitného predpisu.

Podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu (ďalej len „evidencia uchádzačov o zamestnanie“) a ktorý neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Z uvedených ustanovení vyplýva, že vykonávanie funkcie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným nie je vykonávaním samostatne zárobkovej činnosti, na rozdiel od postavenia spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným s tým, že fyzická osoba, ktorá vykonáva funkciu konateľa bude zapísaná príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Týmto je zodpovedaná vyslovená časť Vašej otázky.

K nevyslovenej ale predpokladateľnej časti Vašej otázky, a to prípadného vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti uvádzam, že podľa ustanovenia § 104 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie (ďalej len "evidencia nezamestnaných občanov") bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, ak tento zákon neustanovuje inak.

Z hľadiska použitých pojmov je zrejmé, že zákon o službách zamestnanosti pracuje s pojmom „evidencia uchádzačov o zamestnanie“ a zákon o sociálnom poistení pracuje s pojmom „evidencia nezamestnaných občanov“. Aj napriek tejto pojmovej rozdielnosti možno povedať, že sa z hľadiska obsahu zákonných definícií jedná o rovnakú evidenciu.

Pokým zákon o službách zamestnanosti ustanovuje parametre pre možnosť zápisu do evidencie uchádzačov o zamestnanie, zákon o sociálnom poistení špecifikuje podmienky pre priznanie dávky v nezamestnanosti (tzv. podpory) pre osobu evidovanú v predmetnej evidencii.

Teda nárok na dávku v nezamestnanosti vznikne uchádzačovi o zamestnanie, ktorý v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, a teda platili ste si poistné v nezamestnanosti dobrovoľne, alebo za Vás platil predmetné poistné Váš zamestnávateľ .

Okrem tohto základného pravidla zákon o sociálnom poistení upravuje ďalšie pravidlá pre priznanie nároku na dávku v nezamestnanosti, tu však je potrebné zohľadniť všetky detaily, ktoré neboli v texte Vašej otázky vyslovené.

Vladislav Vyrva
advokát

Q.B.F. VYRVA, s.r.o.
advokátska kancelária
vladislav.vyrva@gmail.com
dátum odpovede: 25.02.2013
ohodnoť odpoveď 0 4
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zavrieť