Vyriešené

Podmienecny trest

Dátum: 29.06.2017

Kategória: Trestné právo

Dobrý deň chcela by som sa spýtať pred dvoma rokmi som Dostal podmienečný trest za výživné 20 mesiacov na 18 mesiacov v tomto čase som mal zaplatiť zameškané výživné čo som neurobil ti že mi podmienka skončila teraz som dostal pod predvolanie na verejné zasadnutie či som sa v podmienke osvedčil Takže asi nie ale chcem sa spýtať Keby som dlžnú sumu ešte zaplatil teraz pred pojednávanie bolo by to možné A A hrozilo by mi aj napriek tomu trest Ďakujem Milan Dubec
Odpoveď:
Dobrý deň.

Ak dlžné výživné uhradíte ešte pred verejným zasadnutím tak by Vám súd nemal premeniť trest, ale ak spĺňate ostatné zákonom stanovené podmienky (splnili ste podmienky uložené súdom), by mal vydať rozhodnutie o osvedčení. 

Po­kiaľ ide o pl­ne­nie po­vin­nos­ti, kto­rá je ulo­že­ná sú­dom a kto­rú má od­sú­de­ný pl­niť po­čas skú­šob­nej do­by pod­mie­neč­né­ho od­sú­de­nia, mu­sí súd vy­chá­dzať zo zne­nia us­ta­no­ve­nie § 50 ods. 4 Tr. zák., kto­ré sta­no­vu­je, že na os­ved­če­nie sa v skú­šob­nej do­be pod­mie­neč­né­ho od­sú­de­nia je pot­reb­né, aby od­sú­de­ný pl­nil (te­da nie spl­nil) po­vin­nos­ti ulo­že­né od­sú­de­né­mu v skú­šob­nej do­be sú­dom, t. j. sa vy­slo­ve­nie os­ved­če­nia nie je ne­vyh­nut­né nut­né, aby pri kaž­dom ty­pe ulo­že­nej po­vin­nos­ti mu­sel od­sú­de­ný kaž­dú po­vin­nosť aj úpl­ne spl­niť už v skú­šob­nej do­be. Zá­le­ží na tom, aká po­vin­nosť je od­sú­de­né­mu ulo­že­ná a čo je jej úče­lom (cie­ľom).

Vo Vašom prípade bude všetko závisieť od konkrétneho sudcu. 


S pozdravom

JUDr. Ing. Marcela Martinkovičová, advokátka

Okružná 36
5801 Poprad
dátum odpovede: 29.06.2017
ohodnoť odpoveď 0 1
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zavrieť