Vyriešené

odkúpenie pozemku

Dátum: 24.01.2014

Kategória: Prevody nehnuteľností

OU som požiadal o odkúpenie pozemku s rozlohou 70m2, ktorý som užíval 32 rokov a stale užívam so súhlasom OU. Odpoveď od OU bola, že súhlasí s predajom pozemku, ale nie celého iba 62m2, s tým, že 8m2 si ponechá, aby sa táto plocha pripojila k obecnému pozemku za tým účelom, aby sused mal prístup do záhrady, kde si chce postaviť garáž.

Chcel by som sa preto opýtať, či mám predkupné právo na pozemok, ktorý užívam 32 rokov, ako celok resp. je možnosť ho získať vydržaním. Momentálne je pozemok oplotený, a pôvodné oplotenie by som musel upraviť s čím mi vzniknú náklady. Pýtam sa preto lebo, v odpovedi OU, prečo si chce nechať 8m2 je uvedený dôvod vyššieho záujmu konkrétne “dôvod hodného osobitého zreteľa”.

Odpoveď:
Dobrý deň,

pre tento skutkový prípad je podstatná identifikácia titulu, na základe ktorého ste 32 rokov užívali predmetný pozemok. Ak bol titulom na užívanie pozemku nájom na základe nájomnej zmluvy, predkupné právo by ste mali iba v prípade, ak by ste si ho s prenajímateľom dohodli v nájomnej zmluve. Ak však užívate predmetný pozemok na základe iného právneho titulu, pre komplexné posúdenie je potrebné preskúmať jeho obsah.

Čo sa týka vydržania, ide o spôsob nadobudntia vlastníckeho práva k predmetu vydržania, vo Vašom prípade pozemku, pri ktorom je rozhodujúca Vaša vedomostnovôľová zložka Vášho konania pri užívaní pozemku. Ak by ste pozemok užíval v z rôznych dôvodov nesprávnom predpoklade, že ste jeho vlastníkom, vydržanie by bolo aktuálne. V tomto prípade je však zrejmé, že ste vedeli o tm, že pozemok užívate ako nevlastník a že vlastník je niekto iný. V konečnom dôsledku o tom svedčí aj informácia o prebiehajúcom rokovaní o odkúpení predmetného pozemku. Preto nie je vydržanie aktuálne.

Keďže uvádzate, že ide o záhradu, na tento prípad neuplatní tzv. zákaz drobenia pozemkov a je možné z pozemku konkrétnymi právnymi a fyzickými úkonmi odčleniť uvedených 8 m2. Je však potrebné vypracovať nový geometrický plán a túto zmenu zapísať do evidencie príslušného katastra. Táto informácia je podstatná najmä preto, aby ste boli uzrozumený s tým, že posunutie plotu nie je dostatočným úkonom pre vznik menšej parcely plošne identifikujúcej Vami nadobúdaný pozemok.

Za účelom podrobnejšej analýzy Vám odporúčam obrátiť sa na niektorého z advokátov zapísaných do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory, ktorý je prístupný na internetovej stránke www.sak.sk.

Vladislav Vyrva
advokát

Q.B.F. VYRVA, s.r.o.
advokátska kancelária
vladislav.vyrva@gmail.com
dátum odpovede: 24.01.2014
ohodnoť odpoveď 0 0
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zavrieť