Vyriešené

kúpa nehnuteľnosti v prospech tretej a súčasne maloletej osoby podľa §50 Občianského zákonníka

Dátum: 24.01.2014

Kategória: Prevody nehnuteľností

Je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu o prevode nehnuteľnosti v prospech tretej osoby podľa §50 OZ, kde treťou osobou bude maloletý?
Zmluvu by podpísali: predávajúci, kupujúca babka maloletého, ktorá nehnuteľnosť kupuje v prospech maloletého podľa §50 OZ a súhlas tretej osoby-maloletého, by odobrili obaja rodiča svojimi podpismi tiež na predmetnej zmluve. Predpokladáme, že následne by sme príslušnému súdu mali podať návrh na schválenie právneho úkonu, kde v tomto prípade súd schvaľuje alebo neschvaľuje právny úkon \\
Odpoveď:
Dobrý deň,

v prvom rade celkom dobre nerozumiem, z akého dôvodu uvažujete nad takýmto typom právneho úkonu, keď z Vami popísaného skutkového stavu vyplýva, že s kúpou budú súhlasiť aj rodičia maloletého.

Ak by teda aj bola uzatvorená kúpna zmluva babkou maloletého v jeho prospech, vyjadrením súhlasu maloletého konajúceho v zastúpení jeho rodičmi ako zákonnými zástupcami by došlo k nadobudnutiu práv maloletého z tejto kúpnej zmluvy, a to je možné dosiahnuť jednoduchou kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a maloletým zastúpeným jeho rodičmi. Následne po vyjadrení súhlasu bude možné zapísať nadobúdanú nehnuteľnosť priamo na osobu maloletého.

Podstata Vašej otázky však smeruje k možnosti takéhoto úkonu s tým, že odpoveďou je, že takýto úkon je možné urobiť.

K povinnosti komunikovať so súdom uvádzam, že súhlas súdu sa vyžaduje v konkrétnych zákonom predpokladaných situáciách nakladania s majetkom maloletého. V tomto prípade, keďže ide o úkon nadobudnutia majetku v prospech maloletého a nejde o úkon nakladania s majetkom maloletého, ktorý by mohol byť prípadne napadnutý niektorým z rodičov na súde, súhlas alebo schválenie tohto úkonu súdom potrebný nie je. Len na okraj uvádzam, že schvaľovanie úkonov sa deje v režime poručníctva, ak poručník nakladá s majetkom maloletého, čo nie je tento prípad a zároveň súd rozhoduje o súlade úkonu so záujmamy maloletého v prípade, keď sa rodičia spravujúci majetok maloletého nevedia o súlade tohot úkonu so záujmom maloletého dohodnúť. Ani jeden z týchto prípadov však nie je podľa Vami popísaného stavu aktuálny.

Keďže z Vami popísaného skutkového stavu nie je možné identifikovať podstatné detaily, za účelom podrobnejšej analýzy Vám odporúčam obrátiť sa na niektorého z advokátov zapísaných do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory, ktorý je prístupný na internetovej stránke www.sak.sk.

S pozdravom

Vladislav Vyrva
advokát

Q.B.F. VYRVA, s.r.o.
advokátska kancelária
vladislav.vyrva@superpravnik.sk
dátum odpovede: 24.01.2014
ohodnoť odpoveď 1 1
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zavrieť